Försäkringsskydd vid utlandsresa

Om du åker utomlands med bilen så täcker en svensk bilförsäkring skador där du som förare är orsak till skadan. Det gäller då skador som uppkommer på medtrafikanters ägodelar alternativt personskador.

Sker olyckan i Norge eller Finland ges även ett större ekonomiskt skydd vid personskador på föraren och passagerarna. När förberedelser inför bilsemestern sker bör alltså försäkringsskyddet kontrolleras samt vad som gäller i de länder man kommer att besöka.

Behövs grönt kort?

I ett stort antal europeiska länder behöver du inte ha med dig försäkringsbevis i form av Gröna kortet. I dessa länder gäller trafikförsäkringen automatiskt. I vissa länder behövs däremot Grönt kort för att man ska få den hjälp som försäkringen innebär.

Exempel på länder är Ryssland, Montenegro, Turkiet och Ukraina. Kontrollera alltid om Grönt kort behövs och kontakta ditt försäkringsbolag i god tid så du hinner få kortet före avresa. Beställa Grönt kort går att göra via försäkringsbolagens hemsidor alternativt genom att ringa kundtjänst. Kostnaden brukar ligga på ca 200kr.

Assistans?

Med enbart trafikförsäkring får du aldrig någon hjälp vid behov av bärgning. Har du istället halvförsäkring eller helförsäkring ingår ”Bärgning” (även kallad för Assistans). Det innebär att du kan få hjälp med bärgning av bilen till närliggande verkstad och även få resan betald för förare och passagerarna för att ta sig till hemorten. Detta i alla fall om hjälpen behövs i Sverige

Kontrollera med försäkringsbolaget vad som gäller kring bärgning om resa sker utomlands. Det kan exempelvis innebära att bärgning ingår om olyckan sker i vissa länder – men inte i andra. Ett alternativ kan vara att teckna en enskild assistansförsäkring via bärgningsbolag som exempelvis Falck.

Ett generellt råd är att alltid ringa försäkringsbolaget inför en utlandsresa och höra vad de rekommenderar gällande försäkringar och vad man som bilägare överlag bör tänka på utifrån de länder som ska besökas.