Hemförsäkringens reseförsäkring

Räcker reseförsäkringen i hemförsäkringen vid resa?

Det finns ett gammalt uttryck som säger att det viktigaste att ta med sig på semestern är Pass, Pengar och Piljett. Visserligen sant men det borde kompletteras med reseförsäkring av något slag. Att åka utomlands utan någon slags reseförsäkring är att ta en mycket hög risk eftersom kostnaden för sjukvård för en oförsäkrad person kan bli extremt höga.

Alla hemförsäkringar som säljs i Sverige innefattar en reseförsäkring. Men man bör vara medveten om vad den täcker och vad den inte täcker. I vissa fall behöver man nämligen teckna en separat reseförsäkring. Ett generellt råd som Mats Sjögren ger (Konsumenternas försäkringsbyrå) är att:

  • Tänk över vilket skydd du behöver
  • Undersök vilket skydd som hemförsäkringen ger
  • Dubbelförsäkra dig inte
  • Köp inte tilläggsförsäkringar bara för att de låter bra

De som endast åker utomlands någon vecka behöver generellt inte ha något mer än en gällande hemförsäkring. Åker man exempelvis på charter är det extremt sällan som man behöver ett extra skydd. Alla reseförsäkringar som ingår i hemförsäkringen gäller upp till 45 dagar utomlands och ersätter för mängder av utgifter som är kopplade till olycka, sjukdom, stöld, överfall eller liknande.  Den har även ett rättsskydd som gör att man kan få ekonomisk ersättning för advokat och rättegångskostnader, ansvarsskydd som hjälper till om man blir skadeståndsskyldig.

Den enda kostnad som kan tillkomma är en självrisk som kan variera mellan olika bolag. Men vanligtvis ligger den på 1000-2500kr.

Extra skydd

Ska man däremot ut på en längre rese kanske inte hemförsäkringens 45 dagar är tillräckligt. Det är i dessa fall man kan teckna en tilläggsförsäkring. Denna tecknas på samma bolag som man har hemförsäkringen på och förbättrar avtalet och villkoren.

Förutom att antalet dagar förlängs brukar det även ingå avbeställningsskydd (som annars tecknas på resebyrån) samt ersättningsresa. Det som menas med ersättningsresa är att man kan få ersättning till en ny resa om man varit sjuk mer än halva tiden som man varit utomlands.

En del försäkringbolag har valt att inte erbjuda någon tilläggsförsäkring utan har istället två olika hemförsäkringar. En mindre utan denna del och en större som har extra skyddet vid resa men även kan innehålla andra förbättrade villkor gällande hemmet.

Kostnaden för detta brukar inte vara mer än några hundra kronor per år och gäller då samtliga resor som genomförs under året.

Vad som passar bäst är helt individuellt så Mats Sjögrens tips är något man bör falla tillbaka på. Tänk över behovet, se över hemförsäkringens avtal och teckna inte något du inte behöver.